Hoezo, "eerste, enige, echte, officiële"?

Zoals te lezen valt op de "bezoek" pagina, hebben mijn vriend en ik in 1968 een bezoek gebracht aan de kantoren en studio's van de makers van The Avengers en daarbij formeel toestemming gekregen voor het bestaan van de fanclub.

Niet dat het veel geluk bracht. Een fanclub moet uit meer bestaan dan enthousiasme voor een onderwerp en toestemming. Enig organisatietalent is ook onontbeerlijk. En daar mankeerde het aan.
Ik stuurde wel brieven naar de diverse omroepen om melding van de fanclub te maken, die dat dan braaf in de bladen vermeldde, maar van enige activiteiten was geen sprake. We hadden wat fotomateriaal, maar wat daar mee te doen? De kopieermogelijkheden in die tijd waren uiterst beperkt en een fanzine laten drukken was onmogelijk, als we al hadden geweten wat daarin precies te zetten. Ik heb nog gepoogd om foto's te laten dupliceren, maar de kwaliteit was niet echt goed en alsnog te duur om door de paar (Fl. 3,-!) guldens lidmaatschapsgeld gedekt te worden. Dus de mensen die zich aanmeldden voor de fanclub kregen weinig. Ik vind dat nog steeds vervelend.

Dankzij de hedendaagse technieken is het echter veel gemakkelijker iets met je enthousiasme te doen. Het delen met andere fans van de foto's en het promotiemateriaal door middel van deze site is dan ook veel bevredigender.

Ik heb een schat aan uniek materiaal en ben van plan het allemaal te publiceren, zodat (na al die jaren) veel meer mensen kunnen genieten van die spullen.